ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:45
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބޭންކު މިއޮތީ މިހާތަނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި: ސީއީއޯ، ޓިމް
 
2021 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ފައިދާ ބޮޑުތަނުން އިތުރު
 
މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މިވަގުތު އޮތީ މިހާތަނަށް އެ ބޭންކު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ކަމަށް ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓިމް ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ދަތި އުނދަޅޫ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޭންކުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރުތެރޭގައި ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލާފައެވެ. މި މުއްދަތުގައި ލޯނު ދޫކުރެވި، މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުމާއި، އަދި ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ނެގެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ދަރަނި މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓިމް ވިދާޅުވީ މުހިންމު ލޯނުތަކުގެ ރޭޓްތައް ބޭންކުން ދަށްކުރި ނަމަވެސް، ބޭންކަށް ލިބުނު ފައިދާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކުރީއަހަރަށްވުރެ 470 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމަށްފަހު 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުކަމަށްވާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 543 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޓިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭންކުގެ އައު ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. ފައިނޭންޝަލް ސްޓެބިލިޓީ، އޮޕަރޭޝަނަލް އެކްސަލެންސް އަދި ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އަކީ މި ސްޓްރެޓެޖީގެ މައިގަނޑު ތިން އަސާސް ކަމަށާއި، މި އަސާސްތަކާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް 258 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. މިއާއެކު ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް