ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:08
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލްއިން ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
 
2020 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައިވަނީ 15 ރުފިޔާ
 
މިއީ އެކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ބަހާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ހިއްސާދާރުންނަށް ޖުމްލަ 258 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވޭ

ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބެހުމަށް އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ހޮޓެލް ޖެން ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލަ 258 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ހިއްސާދާރުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް ގެ ގޮތުގައި ހިއްސާ އަކަށް 13 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ދޫކުރެވުނު އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިން ދޫކުރެވުނު އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑް ހިމަނައިގެން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް 258 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރުކަމަށްވާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 131 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 543 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 15 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 80.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް