ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 19:23
އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހަދިޔާ ކުރި 2 އެމްބިއުލާންސް
އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހަދިޔާ ކުރި 2 އެމްބިއުލާންސް
އެމްއެންޑީއެފް
އިންޑިއާއިން ފީލްޑް އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކުރުން
އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފްއަށް 2 ފީލްޑް އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި
 
މީގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ވިދާޅުވޭ
 
މިއީ އަސްކަރީ "ފީލްޑް އެމްބިއުލާންސް"ގެ 2 އެމްބިއުލާންސް

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމްއެންޑީއެފްއަށް އަސްކަރީ "ފީލްޑް އެމްބިއުލާންސް"ގެ 2 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބަންޑާރަކޮށީގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެމްބިއުލާންސްތައް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފްއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު ކެޕްޓަން މަހޭޝް ޗަންދްރާއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން މި އެމްބިއުލާންސްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސާޖަންޓް ޖެނެރަލް ކާނަލް ޑރ. އަލީ ޝާހިދު މުހައްދުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްއާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ހަސަން ޒަމީލްވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަޖޭ ކުމާރު އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޝްރީ މުނު މަހާވަރް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، މި އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާއިން ދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް