ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 06:21
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިއެއް
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިއެއް
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް
ރެޑް ކްރެސެންޓް ދުވަސް
ރެޑް ކްރެސެންޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދުވުމެއް ބާއްވަނީ
 
ބިބު ގަތުމާއި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
ދުވުމުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ
 
"ހެޔޮ ހިތުން" ދުވުން އޮންނާނީ 27 މެއި ގައި

ދުނިޔޭގެ ރެޑް ކްރޮސް/ރެޑް ކްރެސެންޓް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ރެޑް ކްރެސެންޓް ބްރާންޗުން ދުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓިވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ރެޑް ކްރެސެންޓް މާލެ ބްރާންޗުގެ މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު އަދީލް ވިދާޅުވީ "ހެޔޮ ހިތުން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ދުވުން އޮންނާނީ މެއި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީލް ވިދާޅުވީ މި ދުވުމުގައި ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހުނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 10 ޖަހަން ދެން އެކުވެނީގައި ބިބު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން މި ދުވުމުގެ ބިބް ވިއްކާނީ ރޭގަނޑު 8 ން 10 އަށެވެ. ބިބެއް 200 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު، ބިބުތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރާނީ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހަކަށް ވެސް މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެސް މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ރެޑް ކްރެސެންޓް މާލެ ބްރާންޗުގެ މެނޭޖަރު އަދީލް

މި ދުވުން އޮންނާނީ 27 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 ގައި ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ސްޓޯލްތަކުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދަރުމަވެރިންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަަށްދާނެއެވެ.

"ހެޔޮ ހިތުން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ދުވުމަކީ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ރެޑްކެރެސެންޓް ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށް ހަރަކާތްތައް ބާއްވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރުމަވެރިންނާއި މެމްބަރުން ކުރާ މަސައްކަތް އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ރެޑް ކްރޮސް/ރެޑް ކްރެސެންޓް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް