ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2022 | ހޯމަ 07:53
ސޮން ރަންބޫޓާއެކު: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސޮން ރަންބޫޓާއެކު: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރެއް ޔަޤީންކުރީ ސޮންގެ ރަންބޫޓާއެކު
 
ސޮންއާއި ސަލާހުވެސް ލީގުގައި ޖެހީ 23 ގޯލް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި 5-0 ން ނޮރިޗް ސިޓީ ބަލިކޮށް, ތާވަލްގެ ހަތަރުވަނަ ޓޮޓެންހަމްއިން ޔަޤީންކޮށްފިއެވެ. އެއާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ޖާގަ ޓޮޓެންހަމްއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ގަދަ ހަތަރެއް ޔަޤީންކުރި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ސޮން ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. އެދެލަނޑާއެކު އޭނާ ވަނީ 23 ލަނޑު ޖަހައިގެން ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހޯދާފައެވެ. ސޮން ރަންބޫޓް ހޯދީ ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހުއާއެކު އެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް 23 ލަނޑު ހަމަކުރީ ފަހު މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ, ލިވަޕޫލުން ފަހު މެޗުގައި 3-0 ން ވުލްވްސް ބަލިކުރި މެޗުގައި ސަލާހު ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. ޓޮޓެންހަމްއިން ލީގުގެ ހަތަރުވަނަ ޔަޤީންކުރިއިރު އާސެނަލްއިންވެސް ދިޔައީ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އާސެނަލް ފަހު މެޗުގައި އެވަޓަން އަތުން 5-1 ން މޮޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ޓޮޓެންހަމްއިން ނަތީޖާ ނެރުމުން އާސެނަލްއަށް ފުރުޞަތު ލިބެނީ ފަސްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުންނެވެ. ދެޓީމްގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް