ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 15:20
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވަނީ
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދެކުނު އެފްރިކާއާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން
ދެކުނު އެފްރިކާގައި އެމްބަސީ ހުޅުވުމުން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ: ރައީސް
 
އެފްރިކާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 1994 ޖުލައި 27ގައި

ދެކުނު އެފްރިކާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމުން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު ދެކުނު އެފްރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސެންޑިލް އެޑްވިން ޝޯކް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސްއަށް އެެރުއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި ހުޅުވާ އެމްބަސީއަކީ އެފްރިކާ ބައްރުގައިވެސް ހުޅުވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެމްބަސީކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމްބަސީ ހުޅުވަން ނިންމަވާފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޕްރިޓޯރިއާގައި ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް އާއި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަފީރު ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެކުނު އެފްރިކާއަކީ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްރިކާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ 1994 ޖުލައި 27ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް