ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2022 | ހުކުރު 22:44
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީންގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީންގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
މަރާލި ނޫސްވެރިޔާގެ ޖަނާޒާ
އިސްރާއީލް ސިފައިން ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި
 
ޖަނަޒާގެ ބައިވެރިންނަށްވެސް އިސްރާއީލް ސިފައިންވަނީ ހަމަލާ ދީފައި
 
ޝީރީންގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލާފައިވަނީ، ޖެރުސަލަމްގެ މައުންޓް ޒިއޯން ސަހަރާގައި

އިސްރާއީލް ސިފައިން ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަކްލޭ ގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ.

ޖެރުސަލަމްގައި އޮތް މި ޖަނާޒާގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޖަނާޒާ ބާއްވާފައިވަނީ ޝީރީން މަރާލިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޭނާގެ މޫނަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލާފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރި ސަރަހައްދުގައި ރިޕޯޓު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި މޫނަށާ ބޮލަށް ވަޒަން އަރާ އޭނާ ވެއްޓުމުން އެހީތެރިވުމަށް ގާތަށް ދާން އުޅުނު ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކަށް އަދި އާންމު މީހަކަށް ވިއަސް އިސްރާއިލް ސިފައިން ދިޔައީ ހަމަލާދީ ގާތްވިޔަ ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ.

ޝީރީން ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ 15އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އޮތް ޖަނަޒާގެ ބައިވެރިންނަށްވެސް އިސްރާއީލް ސިފައިންވަނީ ހަމަލާ ދީފައެވެ. އެ ވީޑިއޯތައް ފަލަސްތީނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބީބީސީގެ ނޫސްވެރިޔާ ރުޝްދީ އަބުއަލޫފް ވަނީ ޓްވިޓަރގައި އާންމުކޮށްފައެވެ.

ޖަނާޒާގެ ބައިވެރިން ގެންދިޔައީ ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ޝީރީންގެ ސަންދޯކާއެކު އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. ޖަނާޒާގެ ބައިވެރިން ބުނީ ޝީރީން، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު މުޅި ދުނިޔެއަށް ގެނެސްދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕްތަކުގެ އަޑު ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައެވެ.

ޝީރީންގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލާފައިވަނީ، ޖެރޫސަލަމްގެ މައުންޓް ޒިއޯން ސަހަރާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް