ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2022 | އަންގާރަ 19:17
ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ ބެއިޖިންގެ މުޅި އާބާދީ ޓެސްޓުކުރަނީ
ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ ބެއިޖިންގެ މުޅި އާބާދީ ޓެސްޓުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން
ޗައިނާއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓްކުރާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 6000ށް
 
ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ވަނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ 368 ކޭސް އާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތައްނެތި ޕޮޒިޓީވްވި 5،647 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފަ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓްކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 6000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ވަނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ 368 ކޭސް އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައްނެތި، ޕޮޒިޓީވްވި 5،647 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކުރި މި ރިޕޯޓްތައް ދައްކާ ގޮތުން، ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ތެރެއިން 274 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ ޝަންހާއިންނެވެ. ވެރިރަށް ބެއިޖިން އިން 51 މީހުން ރިޕޯޓްކުރި އިރު ހެއިލޯންޖިއާން އިން 13 މީހުން އަދި ގުއަންގްޑޮން އިން 7 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ލިއޯނިން އާއި ޖިއަންގޒީ އިން 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓްކުރި އިރު، ފުޖިއަން އަދި ޝެންޑޮންގ އިން 3 މީހުންނާއި، ޝަންޒީ އަދި ހީނާނުން 2 މީހުންނާއި، އިނަރ މޮންގޯލިއާ އަދި ޗޮންގގިން އިން އެކަކު ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު 164 މީހުންނަކީ އެސިމްޕްޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ބަލީގެ އަލަމާތްތައް ނުފެންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަހުން ފާހަގަކުރެވުނު މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް 155 މީހުންނަކީ ޝަންހާއިން ފެނުނު މީހުންނެވެ. އަދި ބެއިޖިން އިން 3 މީހުންނާއި، ލިއޯނިންގ އަދި ގުއަންޑޮންގ އިން ދެމީހުންނާއި ޝާންޒީ އަދި ޗޮންގިންގް އިން އެކަކު ހިމެނެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު 20 މީހުން ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވާ އިރު، މިއީ ޝަންހާއިން މަރުވި މީހުންނެވެ. އަދި ޝަންހާއީއަށް އެނބުރި އައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ވެސް ކޮވިޑް ފެނިފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ މައިބައްރުން 16 އައު ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ބޭރުން އައި މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފުޖިއަން އިން 6 މީހުންނާއި، ޝިއުވާން އިން 5 މީހުންނާއި، ގުއަންގްޒީ އިން 3 އަދި ގުއަންޑޮންގ އިން 2 މީހުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު 4271 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4263 ޗައިނާ މީހުންނާއި، އެގައުމަށް އެތެރެވި އިރު ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލޯސް ކޮންޓެކްސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުނު 40،523 މީހުން ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ބަލިހާލަތު ބޮޑުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ. އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާ ބަލާއިރު، 39 މީހުންގެ ގެ އިތުރު ވުމެކެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު ޗައިނާގެ މައިބައްރުން ވަނީ 18،216 ކޭސް އެއީ އިމްޕޯޓެޑް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި އަދަދުތަކާއެކު މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 217،836 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ 16،266 މީހުންނާއި، ކްރިޓިކަލް ހާލަތުގައި ތިބި 615 މީހުންނެވެ.

މިހާތަނަށް 196،458 މީހުންވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. 5112 މީހުން ވަނީ ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 3،512،074 މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 469،104 މީހުން ތިބީ އޮބަޒަވޭޝަންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް