ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 07:24
ލަލީގާގައި ސެވިއްޔާއާ ކަޑީޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާގައި ސެވިއްޔާއާ ކަޑީޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް
ސެވިއްޔާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1ން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކަޑީޒްއާ އެއްވަރުކޮށްގެން، ސެވިއްޔާއިން ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެވިއްޔާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 1-1ންނެވެ. ސެވިއްޔާއިން ވަނީ މެޗު ފެށިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފޯވާޑް ޔޫސުފް އެން-ނެސީރީއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-0ން ސެވިއްޔާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ކަޑީޒްއިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ލޫކަސް ޕެރޭޒްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސެވިއްޔާ ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލީ މެޗުން ލިބުނު އެއްޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗަށް ނުކުން އިރު ބާސެލޯނާއާއި ސެވިއްޔާއަށްވެސް ލިބިފައި އޮތީ 63 ޕޮއިންޓެވެ. ބާސެލޯނާ ދެވަނާގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ލިބުނު ޕޮއިންޓުން ސެވިއްޔާ ވަނީ 64 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. ސެވިއްޔާއިން ވަނީ ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އެއްމެޗު އިތުރަށް ކުޅެފައެވެ. އެހެން ކަމުން މެޗުގެ އަދަދު ހަމަވާއިރު އެއްވަރުކޮށްގެން ނުވަތަ މޮޅުވެގެން ވެސް ބާސެލޯނާއަށް އަލުން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް އެރޭނެއެވެ.

މެޗުން ލިބުނު އެއްޕޮއިންޓާއެކު ކަޑީޒް ތާވަލުގެ 17 ވަނާގައި އޮތީ 34 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް