ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:48
އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު އަރޫޝާ
އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު އަރޫޝާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން ޖެހުން
ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ވެކްސިން ޖަހަން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު
 
ރޯދަމަހާއި ގުޅިގެން ވެކްސިން ދޭ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ވެކްސިން ޖަހަން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު އަރޫޝާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަރޫޝާ ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހާއި ގުޅިގެން ވެކްސިން ދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން ގަޑި އިތުރު ކުރާނަމަ އެކަން އާންމުންނަށް އަންގަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ވެކްސިން ޖަހަން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މަދު ކަމަށެވެ.

ހެލްތް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެމުން ދިޔަ ކޯލް ސެންޓަރު (1676) ގެ ޚިދުމަތް 24 އޭޕްރީލުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި ރަސްމީ ގަޑީގައި ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ކޯލް ސެންޓަރ ކްލަސްޓަރގެ ހެޑް ބިޝާރާ އަހްމަދު ވިދާޅުވީ 1676 ގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލު ގެންނަ ޖެހުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް މަދުވުން ކަމަށާއި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަރޫޝާ ވެސް ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް އަންނަ ކޯލްތަކާއި ދަންވަރު އަންނަ ކޯލްތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވި ކަމަށެވެ. އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން މިވަގުތު މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވާނަމަ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޯލް ސެންޓަރު (1676) ގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކަނި ދިން ނަމަވެސް އެމަރޖެންސީ ސަރވިސް ނަންބަރު 100ށް ގުޅުމުން ވަގުތުން ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަރޫޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕެރެމެޑިކްގެ ޚިދުމަތް ދޭ މީހުންކަމަށްވެސް އަރޫޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަރޫޝާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުން ނެތް ކަމަށެވެ.

ކޯލް ސެންޓަރު (1676) ގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކަނި ދިނުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެނަމަ ބެކަޕް ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އަރޫޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި ދުވަސްވަރަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވާތީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަނީ އުވާލާފައެވެ. އަދި މިހާރު ކޮވިޑްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހާމަކުރަމުންދަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނި 178،883ށް އަރާފައެވެ. އަދި މިބަލި ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 298ގައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް