ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 17:47
މި ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއިލްގެ ސިފައިންނާ ފަލަސްތީންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައި
މި ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއިލްގެ ސިފައިންނާ ފަލަސްތީންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައި
ޓްވިޓަރ
އިސްރާއިލް-ފަލަސްތީން
ހުކުރު ދުވަހު އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު ކޯމާއެއްގައި
 
ކޯމާއަކަށް ގޮސްފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ވާލިދު ބިން ޝާރިފް ކިޔާ ޒުވާނެއް

ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއިލް ސިފައިންނާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު ކޯމާއެއްގައި އޮތް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޯމާއަކަށް ގޮސްފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ވާލިދު ބިން ޝާރިފް ކިޔާ ޒުވާނެކެވެ. އެޒުވާނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އޭނާގެ ބޮލަށް ވަނީ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ. އަދި މިއަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަށް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން އަދި އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިސްރާއިލް ސިފައިންގެ މީހެއް ޖެހި ރަބަރު ވަޒަނެއް ވަނީ ވާލިދުގެ ބޮލަށް ނުވަތަ ކަރަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއިލް ސިފައިން ބުނަނީ އެޒުވާނާގެ ބޮލަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ އިސްރާއިލް ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިލަ އުކަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި ބޯޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. އަދި އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އޭނާގެ ސިނކުޑިއަށް އޮކްސިޖަން ދައުރެއް ނުވެއެވެ. އަދި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ރެނދުލައި ސިކުނޑިއަށް ލޭއެޅެމުންދާކަމަށްވެސް އާއިލާއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއިލް ސިފައިންނާ ފަލަސްތީންގެ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިކުރިމަތިލުންތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ އާންމުންގެ 57 މީހުންނަށް ވަނީ އެކި އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ.

އިސްރާއިލުން ބުނަނީ ގާޒާއިން އެގައުމަށް ދެ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ރޮކެޓް ހަމަލާ ފެއިލްވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހަމަލާ އެގައުމުގެ ބޯޑަރަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއިލާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުން ބުނަމުން އަންނަނީ އެގައުމުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް އަގްސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކޮށް އަޅުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިސްރާއިލުން ނުދޭ ކަމަށެވެ. މިސްކިތުގައި އިސްރާއިލް ސިފައިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާކަމަށް ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ބުނަމުންދާއިރު އިސްރާއިލުން ދަނީ މިކަން ދޮގުކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއިލުން ބުނަނީ އެގައުމުގެ ސިފައިން މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރާ ސަރަހައްދަށް ދާން ޖެހުނީ ފަލަސްތީންގެ އާންމު ރައްޔިތުން ހިލަ އަދި ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ޔަހޫދީންނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުންކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިސްރާއިލް ސިފައިން ރަބަރު ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން ނަމާދަށް ގޮސްތިބި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދީފައިވާ އިރު، ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަރުނަ ގޭސްވެސް ޖަހައިފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ވަނި ނޭވާ ހާސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.

މީގެ ކުރީ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ 158 މީހަކަށްވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި 400ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. މާޗް މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި 29 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިސްރާއިލް ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތައް ކޮންމެ ރަމްޟާން މަހަކުވެސް އިތުރު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފަވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް