ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:12
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލް އެކަކަށް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް!
 
ސިޓީއަށް ޕްރެޝަރ އޮންނާނެ

ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް, ލިވަޕޫލް ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

މިމޮޅާއެކު ލިވަޕޫލް އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ 32 މެޗުން 76 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި ސިޓީ އޮތީ 31 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބްރައިޓަން ބަލިކޮށްގެން ސިޓީއަށް އަލުން އެއްވަނައަށް ޖެހިލެވޭނެއެވެ. މިބައްޔާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެއީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ފަހަތަށް ސޮއްސާލުމުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތީ 33 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާއެކު ހަ ވަނާގައެވެ. ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ ކުރީގައި 31 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އެބައޮތެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް 57 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީވެސް ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ މެޗެއް މަދުން ކުޅެގެންނެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ޖެހި ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ސަލާހުއެވެ. އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ޑިއާޒްއާއި މާނޭއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ލުއިސް ޑިއާޒް ޖެހީވެސް ސަލާހު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް