ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 06:47
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތްލެޓިކޯ ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހީ ކެވިން ޑި ބުރައިނާ
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތްލެޓިކޯ ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހީ ކެވިން ޑި ބުރައިނާ
ޔުއެފާ
އެތްލެޓިކޯއަށް އަދަބެއް
ދެވަނަ ލެގަށްދާއިރު އެތްލެޓިކޯއަށް އަދަބެއް، ސްޓޭޑިއަމްއަށް ވައްދާ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވާނެ!
ދެވަނަ ލެގަށް އެތްލެޓިކޯގެ 5000 ސަޕޯޓަރުންނަށް ނުވަދެވޭނެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކްއާޓަރ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ޚިލާފް އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗަށްދާއިރު ޔުއެފާގެ އަދަބާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ޔުއެފާއިން އަދަބު ދިނީ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި އެތްލެޓިކޯގެ ސަޕޯޓަރުން ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ, ސަޕޯޓްކުރުމުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ޚިލާފުވުމުންނެވެ. ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް މަނާކޮށްފައިވާ އަމަލުތަކެކެވެ. ޔުއެފާގެ އަދަބާއި ގުޅިގެން މާދަމާ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12:00 ގައި އެތްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ލެގަށް އެޓީމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަދެވޭ އަދަދު މަދުވާނެއެވެ. އެތްލެޓިކޯގެ 5000 ސަޕޯޓަރުންނަށް މެޗު ބަލަން ނުވަދެވޭނެއެވެ. މެޗު ކުޅޭ އެތްލެޓިކޯގެ ސްޓޭޑިއަމްއަކީ 68,456 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސަޓޭޑިއަމްއެކެވެ. މިއަދަބުގެ އިތުރުން ޔުއެފާއިން ވަނީ މެޗު ކުޅެމުންދާއިރު ސްޓޭޑިއަމްގައި ޚާއްޞަ ބެނާއެއް ބަހައްޓަންވެސް އަންގާފައެވެ.

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް
ސްޓޭޑިއަމްގައި ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަން ޖެހޭ މެސެޖު

ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ސިޓީއެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑުޖެހީ ކެވިން ޑި ބުރައިނާއެވެ. ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދަން މާދަމާ ރޭ އެތްލެޓިކޯއަށް އޮތީ މޮޅުވުމެވެ. 1-0 ން އެތްލެޓިކޯ މޮޅުވެއްޖެނަމަ ނަތީޖާ ނެރެން 15 މިނިޓްގެ އިތުރު ދެހާފު ކުޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް