ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 06:12
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސައުތެމްޕްޓަން އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސައުތެމްޕްޓަން އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް ބަލިވިއިރު، ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ
 
ޗެލްސީ އާއި ސައުތެމްޕްޓަން ވާދަކުރި މެޗު ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
 
ބްރިޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވީ 2-1 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބްރިޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވިއިރު، ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާ ޗެލްސީއިން ސައުތެމްޕްޓަން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ސައުތެމްޕްޓަންގެ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ އާއި ވާދަކުރި މެޗު ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޯސް އަލޯންސޯއެވެ. މި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ މޭސަން މައުންޓް ދެލަނޑު ޖެހިއިރު، ޓީމޯ ވާނާވެސް ވަނީ ދެލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގައި ދެން ލަނޑު ޖެހީ ކައި ހަވާޓްޒްއެވެ.

Advertisement

މި ނަތީޖާއާއެކު ދެވަނަގައި އޮތް ލިވަޕޫލް އާއި 10 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގަކާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޗެލްސީ ވަނީ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 62 ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 73 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ބްރިޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބްރިޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވީ 2-1 ންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބްރިޓަންއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލިއެނާޑޯ ޓްރޮސާޑްއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ހާފުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އީނޮކް މައެޕޫއެވެ. އާސެނަލްއަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މާޓިން އޮޑެގާޑްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލަން އާސެނަލްއަށް ޖެހޭނީ އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރާށެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެގެން 57 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އާސެނަލްއަށް އޮތެވެ. އާސެނަލްއިން މިހާރު ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ 54 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމްއަށް 31 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނީ 57 ޕޮއިންޓެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދެން ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ވޮލްވްސް އަތުން ނިއުކާސަލް މޮޅުވީ 1-0 ންނެވެ. ވަޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދީ 3-1 ންނެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމްއިން ވަނީ 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް