ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:30
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-ކްރިކެޓް ބޯޑް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-ކްރިކެޓް ބޯޑް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރީ އެމްއޭސީއެލް އާއި ކިންޒާ ކެފޭ
 
މާދަމާވެސް މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ މެޗުތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި, ކިންޒާ ކެފޭ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ކިންޒާ ކެފޭ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ލަވަލިއާއާ ވާދަކޮށް 9 ލަނޑުންނެވެ. ކިންޒާ ކެފޭއިން ވަނީ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 126 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ލަވަލިއާއިން ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 117 ލަނޑެވެ.

Advertisement

އެމްއޭސީއެލްއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ގަލޮޅު ކަންމައްޗާއި ވާދަކޮށް 7 ވިކެޓުންނެވެ. ގަލޮޅު ކަންމަތީގެ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު 6 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 67 ލަނޑެވެ. އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ 3.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 68 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް