ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 16:47
ލަލީގާގައި ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް އާއި އެސްޕާންޔޯލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާގައި ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް އާއި އެސްޕާންޔޯލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން ސޮސެއިޑާޑްއަށް މޮޅެއް
ސޮސެއިޑާޑް މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕާންޔޯލް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ޖެހި ގޯލުން ރެއާލް ސޮސެއިޑާޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޮސެއިޑާޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި ސޮސެއިޑާޑްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލްކްސަންޑްރާ އިސާކްއެވެ. މިއީ މިކެލް މެރީނޯއަށް އެސްޕާންޔޯލްގެ ކަލޭރޯ ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ސޮސެއިޑާޑްއަށް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ރިކޯ ނަގައިދިން ހުރަހެއް ޑޭވިޑް ސިލްވާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ނާކާމިޔާބުވިއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ސޮސެއިޑާޑް އޮތީ 51 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އެސްޕާންޔޯލްއަށް ތާވަލުގެ 12 ވަނަ ލިބެނީ 36 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑްއެވެ. ރެއާލް ވަނީ 30 މެޗު ކުޅެގެން 69 ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ. ދެވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 29 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 57 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް