ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:13
ވެލެންސިއާ އާއި ކާޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެލެންސިއާ އާއި ކާޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވެލެންސިއާ އާއި ކާޑިޒް އެއްވަރުވިއިރު، ގްރަނާޑާ މެޗުވެސް އެއްވަރު
ވެލެންސިއާ އާއި ކާޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން
ރަޔޯ ވައެކާނޯ އާއި ގްރަނާޑާ އެއްވަރުވީ 2-2 ން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވެލެންސިއާ އާއި ކާޑިޒް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ގްރަނާޑާ އާއި ރަޔޯ ވައެކާނޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ކާޑިޒް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނުނީ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ކުޅުމެކެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 9 ވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ 41 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ. ކާޑިޒް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. 30 މެޗު ކުޅެގެން އެޓީމަށް ލިބުނީ 28 ޕޮއިންޓެވެ.

ގްރަނާޑާ އާއި ރަޔޯ ވައެކާނޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ލަލީގާ

ލީގުގައި ގްރަނާޑާ އާއި ރަޔޯ ވައެކާނޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ދެލަނޑުޖަހާ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ގްރަނާޑާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި ރަޔޯއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލެހާންޑްރޯއެވެ. އެޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ސާޖިއޯ ގާޑިއޯލާއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރަޔޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ގްރަނާޑާއިން ދެލަނޑު ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޖް މޮލީނާއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑަކީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލުއިސް މިލާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރަޔޯ ވަނީ ގެޓާފޭއަށްވުރެ ތާވަލުގެ މައްޗަށް ޖެހިލާ 13 ވަނައަށް އަރާފައެވެ. ރަޔޯއަށް 29 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނީ 33 ޕޮއިންޓެވެ. ގްރަނާޑާ އޮތީ ތާވަލުގެ 16 ވަނައިގައެވެ. އެޓީމަށް ލިބުނީ 30 މެޗު ކުޅެގެން 29 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް