ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 20:50
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަގާމުން އިސްތުއިފާދެއްވަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި
ނިއުސްފަސްޓް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން ން އިސްތިއުފާދެއްވަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ބޮޑުވަޒީރުގެ މީޑިއާ ސެކެޓްރީ ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ
ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފަ

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަން ބޮޑުވަޒީރުގެ މީޑިއާ ސެކެޓްރީ ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ނިއުސްފަސްޓް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެނޫހުން ސުވާލުކުރުމުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މީޑިއާ ސެކެޓްރީ ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް ސިޔާސީ ޕާޓިތަކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އުފެދިފައިވަ ނުތަނަވަސްކަން ނައްތާލައި ގައުމު ވެއްޓިފައި އޮތް އަދަވަޅުން އަރައިގަންނަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ އެގައުމުގެ ބޭރު ފައިސާ ރިޒާވް އެއްކޮށް ހުސްވެފައިވާއިރު، އެގައުމަށް ވަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާ، ބޭހާ، ގޭސް އަދި ތެލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ނުރުހުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މުޅި ގައުމު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކާފިއުވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް