ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 07:14
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ބެންޒިމާގެ ދެ ޕެނަލްޓީން ރެއާލް މޮޅު
ބެންޒިމާ ސީޒަންގައި ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދު 34 އަށް

މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބުނު ތިން ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ދެޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ, ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަނާގައި ލީޑް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ލަލީގާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި ހޯދީ ސެލްތަވީގޯއާ ވާދަކޮށް 2-1 ނެވެ.

މެޗުގައި ރެއާލްއިން ލީޑް ނެގީ 19 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސެލްތަވީގޯގެ ތިއާގޯ ގަލްހާޑޯ ގޯލެއް ޖެހިނަމަވެސް އެގޯލް ރެފްރީ ބަލައެއް ނުގަތެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނިޓްގައި ނޮލީޓޯ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ހަތް މިނިޓްފަހުން ރެއާލްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ކެޕްޓަން ބެންޒިމާއަތުން ބޭކާރުވީއެވެ. އެޕެނަލްޓީ ކީޕަރު މަތަކުރީއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލްއިން ކުރި ހޯދީ 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ބެންޒިމާ ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިއީ މިސީޒަންގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ބެންޒިމާ ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން 34 ވަނަ ގޯލެވެ. އަދި މިއީ ބެންޒިމާގެ ކެރިއަރުގައިވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ރެކޯޑެވެ.

މިމޮޅާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއްވަނާގައި އޮތީ 12 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެއީ 69 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ސެވިއްޔާ އޮތީ 57 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް