ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 14:29
ބެއިޖިންގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ބެއިޖިންގެ މަގުމަތީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ޙާލަތު
ޗައިނާގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ
 
ޗައިނާގައި މިހާތަނަށް 145،808 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
 
އަލާމަތްތައް ނެތި ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދުވާލަކު 5،758ށް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
އަންގާރަ ދުވަހު ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 1،275ން 1،293ށް އިތުރުވެފައިވޭ

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އަނެއްކާވެސް ކްވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ހެލްތް އޮތޯރިޓީން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކޭސްތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 1،275ން 1،293ށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބެއިޖިންގައި މާރޗް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު 1،293 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ހެލްތް އޮތޯރިޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި 1،228 އަކީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޓްވެފައިވާ މީހުންކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ދުވާލަކު 1،219 މީހުންނަށް މި ބަލިޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އަލާމަތްތައް ނެތި ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދުވާލަކު 5،758ށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިބަލީގައި މިހާރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4،638 އަރާފައިވާއިރު ޗައިނާގައި މިހާތަނަށް 145،808 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް