ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 06:17
ޅައިމަގު ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް
ޅައިމަގު ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް
ބީއެމްއެލް
ޅައިމަގު ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ޅައިމަގުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބީޗެއް ގާއިމުކޮށްފި
 
މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 65 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ފަންޑުކޮށްފައިވޭ

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ށ. ޅައިމަގުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ގެންދަނީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންގުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޅައިމަގު ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް - ބީއެމްއެލް

ޅައިމަގުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ބީޗް ގައި ވަނީ ދަތުރުގޮސް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެހެން ބާބަކިއު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން ހަޓާއެކު ބެންޗު ބަހައްޓައި އަދި ޕިކްނިކް މޭޒާއި ޖޯލިވެސް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ވަނީ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްތި ހަރުކޮށް ރޭގަނޑުވެސް މިތަން ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިހާތަނަށް ބީއެމްއެެލްއިން ވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 65 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް