ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 10:02 1,529

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައި ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމްކުރާ ކަމަށެވެ.

 

މި ރޫލިންގެ މަޤްޞަދަކީ އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސުން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެ އެވެ. 

 

ޖީއެސްޓީ ސްޓޭޓްމަންޓާއެކީ އިންޕުޓް އަދި އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓްސް ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޮންލައިން ކޮށް ޖީއެސްޓީ ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯޓަލް "މީރާ ކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް މީރާ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

އަދި އެއުސޫލަށް ޖުލައި 1، 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް