އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ގަތަރުގެ މައްސަލަ

ގަތަރަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެގައުމުގެ ރައްދު: މިއީ ގައުމުގެ އިސްތިގްލާލަށް އަރައިގަތުން

  • ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދަނީ އެއްވެސް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެއް ނޫން
  • މައްސަލަ އުފެދުނީ ފޭކް ޚަބަރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގަތަރުން ބުނޭ
  • ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގަތަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 04:34 2,133

ގަތަރުގެ މަންޒަރެއް - ވިޒިޓްގަތަރު

މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމް އަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށްބުނެ ގަލްފްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުންނާއި އިތުރު އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ހޯމަ ދުވަހު ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަގައި ގަތަރުން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފިއެވެ.

ގަތަރާ މެދު ބައެއް ގައުމުތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްދު ދެމުން އެގައުމުން ބުނީ މިއީ ގަތަރުގެ އިސްތިގްލާލަށް އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ. ގަތަރުން ބުނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީ އެއްވެސް އަސްލެއް އޮތް ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، އަރަބި ގައުމުތަކުން މިއެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެއްވެސް ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ގަތަރުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއިން ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ގަތަރުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގަތަރާއެކު އޮތް ގުޅުން ބައެއް އަރަބި ގައުމުތަކުން ކަނޑާލީ އެގައުމުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފޭކް ޚަބަރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެޚަބަރާ ގުޅުވާ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާޢްމުން ގަތަރާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެން ނުދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ، މިސްރު، ބަހުރޭން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް، ޔަމަން، ލީބިޔާ، ދިވެހިރާއްޖެ އަދި މޮރިޝަސް އެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި މިއީ މެދުއިރުމަތީގެ ސިޔާސީ ގުޅުންތަކަށް މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހަމަ ނުޖެހުމެވެ.

ގަތަރާ އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކާ ގުޅުން ގޯ÷ސްވީ ގަތަރުގެ އަމީރު ޝޭޚް ތަމީމް އަލް ހަމަދު އަލް ތާނީ އަށް ވިދާޅުވެވެނުން އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ގަތަރާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ކަމަށް ވެއެވެ. އަމީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ އީރާނަކީ އިސްލާމީ ބާރެއް ކަމަށާއި، ހަމާސް އާއި ހިޒްބުﷲ އަދި އިޒްރޭލަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސަށް މާ ގިނަ ދުވަހަކު ވެރިކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން ކަމަށް ވެއެވެ. ގަތަރުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށާއި ގަތަރުގެ އަމީރު އެމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ގަތަރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއް ރަހްމާނު އަލް ތާނީ ވިދާޅުވީ، މިއީ ހެކަރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެމީހުންނާމެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. ގަތަރުން މިވާހަކަތައް ދޮގު ކުރިފަހުންވެސް ޔޫއޭއީން ހިންގާ ސްކައި ނިއުސް އަރަބިއްޔާއިން ގަތަރުގެ އަމީރު އެ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ ކެނޑިނޭޅި އެވާހަކަތައް ގެންދިޔައީ  ފަތުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް