ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 22:31
މިހާތަނަށް 371،410 މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި
މިހާތަނަށް 371،410 މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި
ދި ގާޑިއަން
ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް
އިތުރު 1622 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި
 
ރަށްރަށުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހީ 1081 މީހުން

އިތުރު 1622 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު 1622 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި 541 މީހުންނާއި، ރަށްރަށުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި 1081 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 142،239 މީހަކު ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 51 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި 27 މީހުންނާއި ރަށްރަށުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި 24 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް 371،410 މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށި ފަހުން އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 4 މީހަކާއި ރަށްރަށުން ވެކްސިން ޖެހި 6 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް 398،315 މީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް