ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ގަތަރު

ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

  • ގުޅުން ކަނޑާލީ ގަތަރު ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 13:13 | 22,895

ގަތަރުގެ މަލަމަތި - ގޫގުލް

ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން، ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ ކަނޑާލައިފިއެވެ.

ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑައިލީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، މިސްރު، ބަހްރެއިން އަދި ޔޫއޭއީ އެވެ. މި ހަަތަރު ގައުމުތަކުން ބުނާ ގޮތުން ގަތަރު ދަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ވާގިވެރިވަމުންނެވެ. އޭގޭ ތެރޭގައި މުސްލިމް ބްރަދާހުޑް ހިމެނޭ ކަމަށް އެގައުމުތަކުން ބުނެއެވެ.

ސައުދީގެ ނިއުސް އެޖެންސީ އެސްޕީއޭ އިން ބުނީ ސައުދީ ވަނީ ގަތަރަށް، އެގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއްގަމުމަގާއި، ކަނޑުމަގާއި އަދި ވައިގެ މަގު މިހާރު ގަތަރަށް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ. ސައުދީގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ އެސްޕީއޭ އިން ބުނީ ސައުދީން ގަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލީ، ޓެރަރިޒަމާއި އަދި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިސްރުން ބުނެފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ވައިގެ މަގާއި އަދި ހުރިހާ ބަނދަރުތަކެއް، ގަތަރަށް މިހާރު ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ޔޫއޭއީ އިން ވަނީ އެގައުމުގައި ތިބި ގަތަރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 48 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

ބަހްރެއިން އިން ބުނީ އެގައުމުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި އެގައުމުގެ ދާހިލީ ކަންކަމާ ބެހި އަދި ގަތަރުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.