ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 16:22
ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޯވޭގެ ޒުވާން ތަރި އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް
ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޯވޭގެ ޒުވާން ތަރި އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު
އެމްބާޕޭ އާއި ހާލަންޑްގެ ސޮއި ރެއާލުން ހޯދާނެ
ހާލަންޑްގެ ސޮއި ހޯދަން ބާސާއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އެމްބާޕޭ ހުރީ ރެއާލަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރަށް

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓުމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާލިއަން ބްރައުންޓް ހާލަންޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސޮއިކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހާވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކުލަބް ދޫކޮށްލުމުން ރެއާލުން ވަނީ އެމްބާޕޭ ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ހުރަހަކަށްވީ އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީއާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުމެވެ. ރެއާލުން ތިން ފަހަރުގެ މަތިން އެމްބާޕޭ ހޯދުމަށް ބިޑް ކުރުމުންވެސް ޕީއެސްޖީން ވަނީ ރެއާލްގެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެމްބާޕޭ މި ސީޒަނަށްފަހު ރެއާލަށް ބަދަލުވާން ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. ޕީއެސްޖީން އެމްބާޕޭގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެމްބާޕޭގެ ވިސްނުން ހުރީ އައު ޗެލެންޖެއް ނަގަން ކުލަބު ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ އާއި ހާލަންޑް ގަތުމުގެ ގާބިލުކަން މިވަގުތު ހުރީ ހަމައެކަނި ރެއާލްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް ކޮވިޑާއެކު އައި މާލީ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި އެއް ފަހަރާ ހޯދޭނީ ހަމައެކަނި ރެއާލަށް ކަމަށެވެ.

ޓެބާސް ވިދާޅުވީ ރެއާލާ ވާދަކުރަން އޮތް ދެ ކުލަބަކީ ބާސެލޯނާ އާއި ޔުވެންޓަސް ކަމަށާއި، އެ ދެ ކުލަބުވެސް އޮތީ މާލީ ގޮތުން އަޑިއަޅާލާފައި ކަމަށެވެ.

އަންނަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ރެއާލަށް ދުނިޔޭގެ މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ހުނަރުވެރި ދެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އައުން ވެގެންދާނީ، މުޅި ލީގަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށެވެ. އަދި ބާސާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ސްޕެނިޝް ލީގު ދޫކޮށްލުމުން ލީގު ކުރިއަރުވަން މި ވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯއްދުން ކަމަށް ޓެބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް