ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 15:48
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ވިޔަރެއާލް އަތުން ރެއާލްއަށް ޕޮއިންޓެއް
ވިޔަރެއާލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވިޔަރެއާލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ބޭލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހުން ރެއާލަށް އޭނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ބޭލްއަށް ވަނީ ރެއާލްގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ގެއްލިފައެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ރެއާލަށް ވަނީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުހިފިފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލްގެ ފޯވާޑް މާކޯ އެސެންސިއޯ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ވިޔަރެއާލްގެ ކީޕަރު ފެރެނިމޯ ރޫލީ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ރެއާލުން އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް ވިޔަރެއާލްގެ ގޯލަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު، މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއާލްގެ ލޫކާ ޖޮވިޗް ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ.

މި މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ރެއާލް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކުގައެވެ. ރެއާލަށް 24 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 24 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި ރެއާލް ބެޓިސް އޮތީ 23 މެޗުން ލިބުނު 40 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް