ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އައިއެސް ހަނގުރާމަ

އައިއެސް ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން ކޯލިޝަންގެ ހަމަލާތަކުގައި އާމުންގެ 484 މަރު

  • މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ލަފާކުރާއަދަދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރު
  • ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުގެ ހަަމަލާތައް ފެށުނުފަހުން މިހާތަނަަށް 21،035 ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށް ބުނޭ

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 15:31 | 1,791

އޯގަސްޓް 2014 ގައި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަން ފެށިފަހުން އާއްމުންގެ 3،800 މީހުން މަރުވެފައިވާނެ އެއާވޯސް ލަފާކުރޭ - އާރުޓީ

އެމެރިކާއިސްވެ އޮވެ އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުގެ އަތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެެރެއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އާއްމުންގެ 484 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ހުކުރުދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ދި އޮޕަރޭޝަން އިންހެރެންޓް ރިޒޯލްވް ކޯލިޝަނުން ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުގެ ތެރެއަށް އޭޕްރީލްމަހު 132 މީހުން އިތުރުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގު މޫސަލްގައި އައިއެސްގެ ސްނައިޕަރަކަށް އަމާޒުކޮށް މާޗްމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުން ވައްޓާލި ބޮމުގެ ސަބަބުން މަރުވި 105 މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެއްޗާއެކު އޮތް އެބޮން އޮޅުމަކުން ވައްޓާލެވިފައިވަނީ އާއްމުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އިމާރާތަކަށެވެ.

ދި އިންހެރެންޓް ރިޒޯލްވް ޓާސްކް ފޯސްއިން "އާއްމުންނަށް ލިބޭ ހާނީއްކައިގެ ރިޕޯޓް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގަން އަދި އެ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން އެއީ ހިނގާފާނެ ކަަމެއްތޯ" އެމެރިކާ އިސްވެއޮވެ އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކް ފޯސްއިން ކޮންމެ މަހަކު ނެރޭ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ ކޯލިޝަނުގެ ހަަމަލާތައް ފެށުނުފަހުން މިހާތަނަަށް ދިން 21،035 ހަމަލާގެ ތެރެއިން އާއްމުން މަރުވި ކަމަށް ލިބިފައިވާ ސައްހަ ރިޕޯޓްތަކުގެ އަދަދަކީ އޭގެ އެންމެ 0.27 ޕަސެންޓްކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުންބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެ ކޯލިޝަނުން އާއްމުކުރި އަދަދުތައް ދައްކާގޮތުން އިރާގާއި ސީރިޔާގައި އާއްމުން މަރުވިކަމަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ކޯލިޝަނުން ބުނާ އަދަދު އަދިވެސް މަދެވެ.

ނޫސްވެރިންތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ، ލަންޑަންގައި ގާއިމްވެފައިވާ އެއާވޯސް ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަމާއަތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާގޮތުގައި އޯގަސްޓް 2014 ގައި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަން ފެށިފަހުން އާއްމުންގެ 3،800 މީހުން މަރުވެފައިވާނެއެވެ.

ސީރިރިއަން އޮބްޒަވޭޓޮރީ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އޭޕްރީލްމަހުގެ 23 ހުން ފެށިގެން މެއިމަހުގެ 23 އާ ދެމެދަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން މިހާތަަނަށް އެންމެ ގިނައިން އާއްމުން މަރުވި މަހެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އާޢްމުކުރި ރަސްމީ ރިޕޯޓްގައި މައުލޫމާތު  ހިމަނާފައިވަނީ އޭޕްރީލްމަސް ނިމުމާ ހަމައަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.