އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ފިލިޕީންސް

ފިލިޕީންސް ކެސީނޯ ކޮމްޕްލެކްސް ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިއެސް ނަގާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް: ފުލުހުން

  • ފިލިޕީންސް ފުލުހުން ބުނީ އައިއެސް އިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނެގީ މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން ކަމަށް
  • މިއީ ވައްކަންކުރުމަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 3 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 01:20 1,115

ހަމަލާ ގައި 37 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި - ޑެއިލީ މެއިލް

ފިލިޕީންސްގެ ކެސީނޯ އަދި ހޮޓެލް ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު މީހަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދިން ހާދިސާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ނަގައިފިއެވެ.  

މިހާދިސާ ގައި 37 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ. އައިއެސް އިން، އެ ޖަމާއަތުން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް ބުންޏަސް ފިލިޕީންސްގެ ފުލުހުން އެކަން ގަބޫލުނުކުރެއެވެ. ފުލުހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުން މިއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނޫނެވެ.

އައިއެސް އިން ބަޑީގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނެގިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ ކަމަށްވާ، އަމަގް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އަަައިއެސް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ހަމަލާ ދިނީ "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ގެ ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޖަމާއަތުން ކަންކުރާ އުސޫލާ ހިލާފަށް، ހަމަލާ ދިން މީހާ ނުަވަތަ މީހުންގެ ނަމެއް އަދި ފޮޓޯތަކެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އައިއެސް ިއން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނެގި ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، އައިއެސް އިން ދައްކާ ވާހަކައިގައި "އެއްވެސް ތެދެއް" އެކުނުލެވޭ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައިއެސް އަށް ކޮންމެ ކަމެއްގެ ޒިންމާވެސް ނެގިދާނެ ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތް ފާހަގަވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ހިނގާ މިފަދަ ހަމަލާ ތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން އުޅޭތަން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ ކެސީނޯ މޭޒުތަކުގައި  އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ބޯ ދުމުގެ އަސަރު މީހުންނަށް ކޮށް، ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި "ރިޒޯޓް ވާލްޑް މެނީލާ" އަށް ބަޑިން ހަމަލާ ދޭން ފަށާފައި ވަނީ ތަނުގެ ޓީވީ މޮނީޓަރުތަކަށް ބަޑި ޖަހަމުންނެވެ. ފުލުހުން ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާ ދިން މީހާ ވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްގެން މަރުވެފައި ކަމަށެވެ.

ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ނަން އާންމުކޮށްފައި އަދި ނުވާއިރު ރައިފަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިން މީހާއަކީ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ މީހަކަށް ފަހަރުގައި ވެދާނޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް