ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:27
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުސާރަ
ދެން ބޮޑު ކުރާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ، އެކަމާގުޅޭ ނިންމުންތައް މިއަަހަރު ނިންމާނަން: ރައީސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާއިންވެސް ހަމަ އެފަދަ ދިރާސާއެއް ކޮށް ނިންމަވާނެކަމަށް
 
ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހެދި ދިރާސާވެސް ދައްކަވާލެއްވި
 
އެގޮތުން އެކި ފަންތީގެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާނެ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ވަނީ ހަދާފައި

ދެން ބޮޑު ކުރައްވާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަމަށާއި، އެކަމާގުޅޭ ނިންމެވުންތައް މިއަަހަރު ނިންމަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށްފަހު ދެން ބޮޑު ކުރައްވާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގެ ދިރާސާ ކުރައްވައި، އެކަމާ ގުޅިގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމެވުމަށްކަމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހެދި ދިރާސާވެސް ދައްކަވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެކި ފަންތީގެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާނެ ގޮތް އެއިން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާއިންވެސް ހަމަ އެފަދަ ދިރާސާއެއް ކޮށް ނިންމަވާނެކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ފެނިގެންދާނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، އެ ނޫންވެސް އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާ މަންޒަރުކަމަށް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުގެ ދަށުން, މެއި މަހުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް އިއުލާނު ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 56 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް