އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެމެރިކާ

މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކުރާ ގަރާރުގެ މައްސަލައިގައި ޓްރަމްޕް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް!

  • ދެ ވަނަ ގަރާރަށް ވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ވަނީ ފިއްތުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައި

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 14:46 | 2,789

މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާއަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުރަތަމަ ގަރާރެއް، ރައީސް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވީ ޖެނުއަރީގައި - ގޫގުލް

މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން އިއާދަކޮށްދިނުމަށް އެދި ވައިޓް ހައުސް އިން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން އެެމެރިކާގެ ދަށުކޯޓުތަކުން ހުއްޓުވާފައި ވަނީ އެއީ "ތަފާތު ކުރުން" ހިމެނޭ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ނިންމެވުމަށް ވަނީ އެމެރިކާގެ އެތެރެއިންނާއި އަދި ބޭރުން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު ސާރާ އިސްގާރް ފްލޮރެސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިދޭ ގާނޫނީ ބާރުގެތެރެއިން ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތް ކުުރުމަށްޓަކައި ނިންމެވި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން އެތެރެ ނުވެވޭ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގަރާރެއް ނެރުއްވީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގަަރާރަށްވެސް ޝަރުއީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެއަށް ފަހު އަލުން އެ ގަރާރު މުރާޖައާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު މާޗްގައި އާ ގަރާރެއް ނެރުއްވީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެގަރާރަށް ވެސް މި ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައެެެެވެ.

މުސްލިމު ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުއްވި ގަރާރުގައި މުސްލިމު ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާ އަށް އެތެެރެވުން މަނާކުރިއެވެ. އެއީ އިރާން، އިރާގް، ސީރިޔާ، ޔަމަން، ސޯމާލިއާ، ސޫދާން އަދި ލީބިޔާ އެވެ. އަދި މިގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން 90 ދުވަހަށް އެތެރެ ނުވެވޭނެ ކަމަށް ގަރާރުގައި ވާއިރު މި ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައި ވަޒަންވެރިވުން 120 ދުވަހަށް ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ. އަދި ސީރިޔާ ރެފިއުޖީން ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އެމެރިކާ އަށް އައުން މަނާ ކުރެވިފައެވެ. ފަހުން މުރާޖައާ ކޮށްފައި ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ދެކަމެއް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އެއީ އިރާގުގެ ނަން ލިސްޓުން އުނިކުރުމެވެ. އަދި ސީރިޔާ ރެފިއުޖީން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އެމެރިކާ އަށް އައުން މަނާކުރެވިފައިވާ ވުން އުވާލުމެވެ. އިރާގު ނަން ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައި ވަނީ އިރާގުން އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ.

މުރާޖައާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޓްްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުުރު މެރީލޭންޑްގެ ޖަޖަކު ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ވާޖީނިއާގެ ރިޗްމަންޑްގެ ފޯތު ޔޫއެސް ސާކިޓް ކޯޓް އޮފް އެޕީލްސް އިން ވަނީ މެރީލޭންޑްގެ ޖަޖު ނިންމެވި ނިންމެވުން ދަމަހައްޓާފައެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.