ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - އިމްޕޯޓް

ރޯދަ އަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިހުރި ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް ކްލިޔާކޮށް ނިންމާލައިފި

  • މިހާރު ބާޒާރުގަ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 19:10 3,802

ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރ ހައުސް - ޓްވިޓަރ

ރަމަޟާން މަހަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން ކްލިޔާކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުރައްޒާގު ހަލީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާތަނަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިހުރި ހުރިހާ ޕެރިޝެބްލް (ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި) މުދަލެއް ކްލިޔާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން މިހާރު ބާޒާރުގަ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ހަލީމް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

މެއި 26 ވަނަ ދުވަހު އެމްޕީއެލްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަ ކާބޯތަކެތީގެ މުދާ ފަސޭހަކަމާއެކު ކުލިއަރކުރާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ރަމަޟާންމަހަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު މުދާ ކުލިއަރކޮށްދިނުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

 

މި ރަމަޟާންމަހު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެކަމަށް  ޙަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީން ބުނީ މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި މި ރަމަޟާންމަހު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް