ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 11:20
ތުޅާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ތުޅާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
އެމްޓީސީސީ
ތުޅާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުން
ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ދަނީ
 
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 70 ޕަސެެންޓް ވަނީ ނިމިފައި
 
މިއީ 10.13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެއް

ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި ވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ކޮނުމަށްފަހު ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި، ބެޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 70 ޕަސެެންޓް ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން ކޮނުމަށްފަހު ބިންގަޑު އެއްވަރުކުރަން 11,700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކުރުމާއި، ބެޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން 280 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނޭއެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ 10.13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް