ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 09:25
އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު
އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް-19، އަތޮޅުތެރޭގެ ހާލަތު
ޑިމާންޑްއާ އެއްވަރަށް ޓެސްޓު ކިޓް އެބަހުރި، އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދަނީ ފޮނުވަމުން: ޑރ. ނަޒްލާ
 
އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރާނެ
 
އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
ގަވާއިދުން ޓެސްޓު ކިޓްގެ އަދަދުތައް ބަލާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާއިރު، ޑިމާންޑްއާ އެއްވަރަށް ޓެސްޓު ކިޓް އެބަހުރި ކަމަށާއި އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ސަރޖަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ޓެސްޓު ކިޓްތައް އިތުރަށް ގެނައުމަށް ޕްލޭންގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ޑިމާންޑަށް ޓެސްޓް ކިޓް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ގަވާއިދުން ޓެސްޓު ކިޓްގެ އަދަދުތައް ބެލުމާއި، އޯޑަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން ރިކުއެސްޓް ކުރާ މިންވަރަށް ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ޓެސްޓު ކިޓްތައް ފޮނުވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެންމެ ކައިރިން ފަރުވާ ލިބޭ ފެސިލިޓީއެއް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް އެތަންތަން ވެސް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ބޭނުންކުރެވޭނެ. އެހާ ކޭސްތައް ގިނަ ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ކައިރި ރަށްރަށުގައި ވެސް ނޫނީ ފެސިލިޓީ ހުރި ރަށްރަށުގައި ހަމަ އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުގައި ހުރި މީހުން ފެނިއްޖެއްޔާ ހަމަ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި. ހަމަ އެކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ.
އެޗްޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 16ށް ވުރެ ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމު ކޮށްފައިވެއެވެ. އުތުރާއި ދެކުނުގައިވެސް ވަނީ އެހިސާބުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ފެސިލިޓީތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް އެކި މަސައްކަތްތަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އަތޮޅުތެރެއިން ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރެއިން 197 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް