ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 21:29
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޓާޝަރީ 4 ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިޒައިނާއި ބީއޯކިއު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
 
މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 10 ޖަނަވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ޖަނަވަރީ ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00ގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 ޖަނަވަރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 12:00ގައި

ޓާޝަރީ ހަތަރު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑިޒައިނާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ (ބީއޯކިޔު) ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލައް، އދ. މަހިބަދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބީއޯކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަކިވަކިން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް 10 ޖަނަވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ޖަނަވަރީ ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރުމަށްފަހު އީމެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 ޖަނަވަރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 12:00ގައި މި މިނިސްޓްރީ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު)ގައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެއަށް ނައިސް އަތޮޅުތަކުން އެޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ ގޮތްތައް އަންނަނީ ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ޓާޝަރީ ފަސް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަންފާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް