ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ

ދެފައި ހާމައަށް ފެންނަ ހެދުމެއް ލައިގެން މޯދީއާ ބައްދަލުކުރުމުން ޕްރިޔަންކާއަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި

  • ޕްރިޔަންކާއާ މޯދީ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ އަންގާރަދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 31 މެއި 2017 | ބުދަ 19:11 17,623

މޯދީ އާއި ޕްރިޔަންކާ ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ - ޓްވިޓަރ

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ އޭނާގެ ދެފައި ހާމައަށް ފެންނަ ހެދުމެއް ލައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ ބައްދަލުކުރުމުން އޭނާއަށް ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އާ މޯދީ ބައްދަލުކުރެއްވީ ބާލިންގައެވެ. މޯދީ ހުންނެވީ ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގައި ބާލިންގައެވެ.

 އާންމުންގެ ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވާން ފެށީ މި ބައްދަލުވުމުގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާންމުކުރުމާ އެކުއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

 

A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް ފަރާތްތައް ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ މި އަމަލަކީ އިހުތިރާމް ކުޑަ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރިޔަންކާއަށް ކުރަމުންދާ އިހުތިރާމް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ ގައުމުގެ ވެރިއެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ދިއުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިހުތިރާމެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ފަރާރްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

ޕަރިޔަންކާއަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ފާޑުކިއުމާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށް ތައުރީފް ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ހެދުން އަޅަންވީ ކިހިނެތްކަން އޭނާ އެނގޭނެ ކަމަށާއި އެހެން މީހުން އެއާ ނުބެހުމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ސޯޝަލް މީޑިއާގާއި ފާޑުކިޔާފައިވީ ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ އެކަމާ ސީދާ ރައްދެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ނުސީދާކޮށް އޭނާ އާއި އޭނާގެ މަންމައާ ދެމީހުންގެ ދެފައި ފެންނަ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމަށް ލުމަށްފަހު ކެޕްޝަންގައި "ލެގްސް ފޯ ޑޭސް" ޖެހުމަށްފަހު ރައްދު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް