ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 17:42
ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވަނީ
ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުން
ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
ދަނޑުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
 
މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ދަނޑެއް

ނ. ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި, ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހަނދާނީ ފިލާ ކައުންސިލާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ.

ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ, ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވާ ދަނޑެކެވެ. ރަސްމީކޮށް ބުދަ ދުވަހު ދަނޑު ހުޅުވި ނަމަވެސް ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ 15 މާޗް 2020ގައެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ, ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެވުނު ކަަމަށެވެ. ދަނޑުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް މިހާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަަމަށާއި, ހޮޅުދޫގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިލްވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ, ބޭނުންވެގެންތިބި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ހައްލު ލިބިގެން ހިނގައްޖެކަމަށާއި, ހޮޅުދޫގެ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމަށް ވެސް ހައްލު ގެނެސްދެއްވައިފި ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުން ނުހަނު ބޭނުންވެފައި ތިބި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަލުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައި މިވަނީ ސަރުކާރާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މަޚްލޫފްގެ މަސައްކަތްޕުޅުންކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ވެޓެރަންސާއި, ހޮޅުދޫން ހޮވާލެވުނު ޓީމެއްގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި މެޗް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް