ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 12:41
ށ. ފުނަދޫއަށް އުދަ އަރާފައިވަނިކޮށް
ށ. ފުނަދޫއަށް އުދަ އަރާފައިވަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުނަދޫއަށް އުދައެރުން
ށ. ފުނަދޫއަށް އުދައަރަނީ
 
ފުނަދޫއަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި

ށ. ފުނަދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފުނަދޫއަށް އުދައަރަން ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

Advertisement

ފުނަދޫއަށް އަރާފައިވާ އުދައިގެ އަސަރު އެރަށު މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި ހިސާބަށް ކޮށްފައިވެއެވެ. އުދަ އެރެމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގޭގެޔަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އިރުވައި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުތުރުގެ ރަށްރަށަށް އުދައިގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
0%
20%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް