ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 15:41
މޮންސަފް މަރުޒޫކީ - ޓިއުނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް
މޮންސަފް މަރުޒޫކީ - ޓިއުނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް
އަލްޖަޒީރާ
ޓިއުނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖަލަށް
ޓިއުނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުޒޫކީ 4 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
 
ދައުވާއަށް މަރްޒޫކީވަނީ އިންކާރު ކުރައްވާފައި
 
ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރުދީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން ހިތްވަރުދެއްވި
 
ގައުމު ހަލަބޮލި ކޮށްލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައިވޭ

ޓިއުނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަންސަފް މަރުޒޫކީ 4 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޓިއުނީޝިއާގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ގައުމުގެ ސަލާމަަތަށް ނުރައްކާވާ ކަންކަމަށް ގޮވާލައްވައި އެކަމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުންނެވެ. އޭނާވަނީ ގައުމުން ބޭރުގައި ހުންނަވައި ޓިއުނީޝިއާގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ގައުމު ހަލަބޮލި ކޮށްލުމަށް ހިތްވަރުދެއްވާފައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓިއުނީޝިއާގެ ޚާރިޖީގެ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫ އަރާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ. އުމުރުން 76 އަހަރުގެ މަރްޒޫކީ ދިރިއުޅުއްވަނީ ފްރާންސްގައެވެ.

މަރްޒޫކީ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޓިއުނީޝިއާގެ ރައީސް ކައިސް ސައީދު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގަައި މަރްޒޫކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގައުމު ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަރު ދުވަހާ ހަަމައަށް ހަނގުރާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކައިސް ސައީދު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތީ 2019، ޖުލައި 25ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހާރާތައް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއާއެކު މަޖިލިސް ސަސްޕެންޝަނަކަށް ގެނެސް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ތަހުގީގެއް ފެއްޓެވިއެވެ.

މަރްޒޫކީ ރައީސް ކަން ކުރެއްވީ 2011ން 2014ށެވެ.

މެދުއިރުމައްޗާއި އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ހިނގި "އަރަބް ސްޕްރިންގް" އިންގިލާބުތަކަށް ފަހު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޑިމޮކްރެސީ ހިނގަމުންދާ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ޓިއުނީޝިއާގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީ ގެނެވުނާ 10 އަހަރު ފަހުން، އެ ގައުމުގެ 12 މިލިއަން މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ތަޅާފޮޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން އުވާލި ސަރުކާރު ވަނީ ގިނަ ކަންކަމުގައި ފެއިލްވެފައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް