ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 23:48
ކޮސްމޯސްގެ ބްލޮކްޗެއިން ހެކަތަންގައިގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވި ޓީމު ވަނީ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފައި
ކޮސްމޯސްގެ ބްލޮކްޗެއިން ހެކަތަންގައިގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވި ޓީމު ވަނީ ދެވަނަ ހާސިލްކޮށްފައި
-
ކޮސްމޮސްގެ ބްލޮކްޗެއިން ހެކަތަން
ކޮސްމޯސްގެ ބްލޮކްޗެއިން ހެކަތަން: ރާއްޖެއަށް ދެވަނަ
މި މުބާރާތުގައި 2000ށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރީން ވާދަކޮށްފައިވޭ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ކޮސްމޯސްގެ ބްލޮކްޗެއިން ހެކަތަންގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވި ޓީމު ދެވަނަ ހާސިލުކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްލަ 2،000ށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅީ 'ބޮލި ނެޓްވޯކް' ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ ދެ ބައިވެރިންގެ އިސްނެގުމާއެކު ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމެކެވެ.

Advertisement

ކޮސްމޯސްގެ އެކޯސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ޓޫލްސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ އުފެއްްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް އެކޮނޮމީސް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 11ން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް