ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 01:52
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓޮޓެންހަމުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރުން
ކޮވިޑާ ހެދި ޓޮޓެންހަމުގެ ދެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފި
 
ރެން އާއި ބްރައިޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައި
 
ޓޮޓެންހަމުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައި

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ހެދި އެ ޓީމުން ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެ މެޗަކީ ޔުއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި ފްރާންސްގެ ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗާއި އިނގިރޭސި ޕްރމިއާ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެތް މެޗުތަކެވެ.

ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ޕީސީއާރް ޓެސްޓުތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޓޮޓެންހަމުގެ ހަ ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ޓޮޓެންހަމުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ އަށް ކުޅުންތެރިއަކާއި ފަސް މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއާއެކު ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޔުއެފާއިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން މަދުވެގެން 13 ކުޅުންތެރިން، ގޯލްކީޕަރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްނުވެ ޓީމެއްގައި ފިޓުކޮށް ހުރެފިނަމަ، މެޗު ކުޅެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޓީމެއްގައި ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކެއް ދިމާވެ، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕްރިމިއާ ލީގުންވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުއެފާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޔުއެފާއިން އެންގި ނަމަވެސް، މިހާރު އެ މެޗު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެއާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑުންވެސް ވަނީ ޓޮޓެންހަމާއި ބްރައިޓަންގެ މެޗު މިހާރު ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި ދެ މެޗު ފަސްކުރުމާއެކު ޓޮޓެންހަމަށް ދެން ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކަކީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗާއި، އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. އެކަމަކު ޓޮޓެންހަމަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދިގުލައިގެންދާނަމަ، ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް