ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 19:42
އޭސީސީ
އޭސީސީ
އަވަސް
އޭސީސީ
އޭސީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
މި ފުރުސަތު ޑިސެމްބަރު 16ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
މި މަގާމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެ މަގާމު ހުސްވުމުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުއްވާލައިފިއެވެ.

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާއިގުޅިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ހުސްވި މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުސަތު 5 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 16 ޑިސެންބަރު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމާއި، އިގުރާރާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު ދޫކުރުމާއި، ފޯމުތަކާއި އިގުރާރު ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެންބަރު 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30އިން މެންދުރު 12:30އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން މިކަމުގެ ފޯމާއި އިގުރާރު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް