ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 22:36
އާރްއެލް އައިވީ
އާރްއެލް އައިވީ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
"އާރްއެލް" އައިވީ ވިއްކުން މަނާކުރުން
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ "އާރްއެލް" އައިވީ ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
 
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ފެނިއްޖެނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7200321ށް އެންގުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެދިފައި
 
މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ އައިވީއަކީ އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އައިވީއެއް ނޫން

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ އައިވީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ 'އާރްއެލް' އައިވީ ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ އެ ޕްރޮޑަކްޓުން ކޮލިޓީގެ މައްސަލަތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ އައިވީއަކީ އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އައިވީއެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ. އެ ޕްރޮޑަކްޓް އެއްވެސް ފާމަސީއެއް ނުވަތަ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ފެނިއްޖެނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7200321ށް އެންގުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކާތަކެތި އުފައްދާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ދޮންގޮއްޔެ" ބްރޭންޑްގެ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރަންވެސް އެއޮތޯރިޓީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް