ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 10:42
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ސަން އޮންލައިން
ފަތުރުވެރިކަން
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.1 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،122،243 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ

މި ހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކަށްވެފައި އޮތީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށެވެ. މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ވާއިރު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،122،243 (އެއް މިލިއަން، އެއް ލައްކަ ބާވީސްހާސް، ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ތިން) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަންނަނީ ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެއް ލައްކައަށްވުރެން ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އޯގަސްޓް މަަހުއެވެ. އޯގަސްޓު މަހު ޖުމްލަ 143،599 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް 8.8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 22.4 އިންސައްތައަކީ އިންޑިއާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރީންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރަޝިޔާއިން ކަމަށްވާއިރު، ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 18 އިންސައްތައަކީ ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރީންނެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 3،432 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ތިޔާގި ދުވަސްވަރު ފެށިފައި ވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިއަދަދު އިތުރަށް މަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް