ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:33
ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ-ބަންގަލަދޭޝް
ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް
 
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިތުރު ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ
 
ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައިވޭ
 
މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކެޓަރީގެ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އެމްބެސެޑަރ މަސްއޫދު ބިން މޫމިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކެޓަރީ އަބްދުލް ޤަފޫރު މުޙައްމަދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ބައިލޭޓްރަލް މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކަކީ މާރޗް 2021 ގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ "މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ދި އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް ބައިލޭޓްރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންސް" ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ދެ ޤައުމުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިތުރު ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ފޮރިން ސެކެޓަރީން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ދެ ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޚަލީލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް