ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 22:39
އެމްބިއުލަންސް
އެމްބިއުލަންސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްބިއުލަންސް ގެނައުން
ނޮވެމްބަރ މަހު އިތުރު 20 އެމްބިއުލަންސް ލިބޭނެ
 
އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 20 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވާފައި
 
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 60 އެމްބިއުލަންސް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައި

ނޮވެމްބަރ މަސް ތެރޭގައި, އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްބިއުލަންސްގެ ތެރެއިން 20 އެމްބިއުލެންސް ލިބޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި, ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަރިހުން ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ, އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެމްބިއުލަންސް ނެތުމުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލަންސް ގެނައުމަށްޓަކައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިކަމަށެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 96 އެމްބިއުލަންސް ގެންނަންޖެހެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 20 އެމްބިއުލަންސް ރާއްޖެ ގެނެވި، އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 20 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސްތައް ފޮނުވާފައެވެ. ބާކީއޮތް 76 އެމްބިއުލަންސްގެ ތެރެއިން 20 އެމްބިއުލަންސް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި 20 އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލިސްޓުގައި ނ. ފޮއްދޫ ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްބިއުލަންސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 60 އެމްބިއުލަންސް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 22 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެމްބިއުލަންސް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް