ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:45
ޔާމީނުގެ ޙުކުމުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް އިދިކޮޅުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ
ޔާމީނުގެ ޙުކުމުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް އިދިކޮޅުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތް
ޔާމީނުގެ ހުކުމުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް އިދިކޮޅުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ
 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ދައްކަވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ރުފިޔާއެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރުފިޔާ ޗާޕުކުރަން ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނު އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ކޮން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. ކޮން ގޮތަކުންތޯ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެނީ. ކޮންއިރަކުތޯ އެއީ އަޅުގަންޑުމެން ނުވަތަ ވަކި ބޭފުޅަކު ދައުލަތަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ގޮތަށް ނިމިފަ އޮތީ.
ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް

ޝިޔާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާތީ އެއީ ދައްކަން ޖެހޭ ރުފިޔާގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވާތީ އެއުސޫލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނު ދައުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކުމަށްވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ޔާމީނުގެ ޙުކުމުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ގޮތެއް ނިންމަވައިފިނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އެމައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކާއި ދަރަނިތައް ބޮޑުވެ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް މަދު ކަމަށް އިދިކޮޅުން ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު، ރައީސް ޔާމީނު ނަންގަވާފައިވާ ފައިސާ އަލުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދައްކަވައިފި ނަމަ އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުއި ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް