ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 15:56
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރަ ޒުވާނުންގެ ވަފުދު
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރަ ޒުވާނުންގެ ވަފުދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވަފުދު
ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާއަށް!
 
މި ދަތުރު ކުރިޔަށްދާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 
މީގެ ކުރިން 2018 ގައި ވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވޭ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް (އައިއީވައިޕީ) ދަށުން ދިވެހި 14 ޒުވާނުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް، ތަޖުރިބާ އާއި އުނގެނުމުގެ ދަތުރަކަށް އިންޑިއާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެފެއާޒް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ރާވާފައިވާ ދަތުރުގައި ދިވެހި ވަފުދުން އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ އާއި އާގަރާ އަދި ރާޖަސްތާނުގެ އުދައިޕޫރު ހިމެނޭހެން އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ.

މި ދަތުރުގައި އިންޑިއާގެ އެގްރިކަލްޗާ ޔުނިވާސިޓީއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ސައިންޓިސްޓުންނާއި ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ތަފާތު ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުކުޅުތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އެންމެ މަތީ އެއް ތައުލީމީ މަރުކަޒު ކަމަށްވާ އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް މެނޭޖްމަންޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންޑިއާގެ ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ސްޓާޓް އަޕް އިކޯސިސްޓަމްގެ ތައާރަފް ލިބިގަންނާނެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ނެހްރޫ ޔޫވާ ކެންޑްރަ ސަންގަތަންގެ މައި އޮފީސް އަދި ކްލަބް ހައުސަސްއަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ވަފްދު ޒިޔާރަތްކުރާނެއެވެ.

މި ދަތުރަކީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެފެއާޒް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމްއޯޔޫއެއްގެ ދަށުން ހަމަޖެހުނު ދަތުރެކެވެ. މީގެ ކުރިން 2018 ގައި ވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް