ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:10
ލައްކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ލައްކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ނިއުސް ފަރސްޓް
ލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވެ، 15 މަރު
 
ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ބޮޑަށް ކުރަނީ އެގައުމުގެ އުތުރަށް
 
3،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ގެތަކުން ނިކުންނަން ވަނީ ޖެހިފައި

ސްރީލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑުވެ، 15 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މެޓް އޮފީހުން ބުނީ, އެގައުމަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެގައުމުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ، 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނިކުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި, އަދި މިހާތަނަށް 15 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް އެގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ބޮޑަށް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ އުތުރަށާއި، އުތުރު އައްސޭރިއަށެވެ.

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ 'ކޯޑް ރެޑް' ނުވަތަ ނުރައްކާ ބޮޑުގެ ކަމުގެ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ. އެ ގައުމުގެ އުތުރަށް 150 މިލިމީޓަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ގައުމުގެ ބާކީ ސަރަހައްދުތަކަށް 100 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އަދި ކުރިއަށްއޮތް 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު އިންޑިއާއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް