ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 20:02
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ވީއައިޕީ ޚަރަދުތައް
2018 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނަށް، ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށް 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
 
2019 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، އަނބިދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް، ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށް 1.37 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައި
 
2018 ވަނަ އަހަރު މެންބަރުންނާއި، މެންބަރުންގެ އަނބިދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް، 1.86 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައި

2018 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށް 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން, އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ މަޖިލީހުން ހޯދި މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ޚަރަދަށްވުރެ 2018 ވަނަ އަހަރު ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތް, މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި މެންބަރުންގެ އަނބި ދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް ޚަރަދު ކުރި މިންވަރު އިތުރެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، މެންބަރުންގެ އަނބި ދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް 121،080 ޑޮލަރު (1.86 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އާއިލާ މެންބަރުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް އެކަނި 51،480 ޑޮލަރު ނުވަތަ 793،821 ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު މެންބަރުންނަށް ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށް 38،160 ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނބި ދަރިންނާއި ފިރިންނަށް 31،440 ޑޮލަރު ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. މިއީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހަރަދެވެ.

Advertisement

2019 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، މެންބަރުންގެ އަނބި ދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތަށް 89،100 ޑޮލަރު (1.37 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ އާއިލާއަށާއި ރައްޓެހިންގެ ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށެވެ. އެއީ 35،580 ޑޮލަރު ނުވަތަ 548،643 ރުފިޔާއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، މެންބަރުންގެ އަނބި ދަރިންނާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނަށް ވީއައިޕީގެ ޚިދުމަތަށް ޚަރަދުކުރީ 28،740 ޑޮލަރު ނުވަތަ 443،170 ރުފިޔާއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އާއިލާއަށާއި، ރަށްޓެހިންނަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތަށް 9،180 ޑޮލަރު ނުވަތަ 141،555 ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އަނބިދަރިންނާއި ފިރިންނަށް ވީއައިޕީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 31،440 ޑޮލަރު، 2019 ވަނަ އަހަރު 20،520 ޑޮލަރު އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު 7،500 ޑޮލަރު ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެސްއޯ އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން ތިއްބާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ގައިގައި އަތްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
ތާއީދު ހޯދުމަށް އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އޭސީސީން ހަނދާންކޮށްދީފި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި